• Выберите язык:

Ўсимликларни ҳимоя қилиш илмий -тадқиқот институти

  • ravshan@gmail.com
  • Bulls Stadium, California
  • +998998046751
АМАЛИЙ ЛОЙИХАЛАР

Лойиҳа шифри

Лойиҳа мавзуси

Илмий раҳбарнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси

МВ-БВ-А-ҚХ-2018-323

Помидор экинида тунламларнинг ривожланиш хусусиятлари  ва уларнинг сонини бошқариш усуллари

Маматов Камол Шавкиевич
Лаборатория мудири, б.ф.н

БВ-А-ҚХ-2018-314

Турли мавсумда экилган дуккакли дон экинларининг касалликларига қарши такомиллашган кураш чораларини ишлаб чиқиш

Исамидинов Илхомжон Тулаевич
Лаборатория мудири, қ.х.ф.н

БВ-А-ҚХ-2018-313

Ғўзани зараркунандалардан кимёвий ҳимоя қилишда юқори самарали ва атроф-мухит учун камзарарли усул ва воситалар мажмуини яратиш

Ходжаев Шамил Турсунович
Лаборатория мудири, қ.х.ф.д

БВ-А-ҚХ-2018-320

Оддий ёнғоқни (Juglans regia l.) касаллик ва зараркунандалардан ҳимоя қилишнинг ресурстежамкор усулларини ишлаб чиқиш

Хасанов Батыр Ачилович
б.ф.д

БВ-А-ҚХ-2018-318

Ўзбекистоннинг трансчегаравий ҳудудларида учрайдиган зарарли чигирткаларга қарши илмий асосланган кураш тизимини ишлаб чиқиш

Туфлиев Нодирбек Хушвактович
қ.х.ф.н

БВ-А-ҚХ-2018-310

Органик деҳкончиликда стандартлар бўйича махсулот олишда мевали экинлардаги зараркунандаларга қарши кураш чоралар тизимини ишлаб чиқиш

Учаров Артем Батыйевич
Лаборатория мудири, қ.х.ф.н

БВ-А-ҚХ-2018-309

Картошка куяси – (Phthorimala operculella Zell) ва помидор куяларини (Lycopersion esculentum)  ривожланишини башорат қилиш усулини ишлаб чиқиш

Бабаханова Мухтабар
б.ф.н

БВ-А-ҚХ-2018-306

Соянинг зараркунандаларини ўрганиш ҳамда зарарли организмларга нисбатан чидамли навларини танлаш асосида ҳимоя чора тадбирларини ишлаб чиқиш

Пўлатов Зариф Асламович
Лаборатория мудири, қ.х.ф.н

БВ-А-ҚХ-2018-322

Яйлов ўсимликлари зарарли энтомофаунаси ва уларга қарши замонавий кураш усулларини ишлаб чиқиш

Гаппаров Фуркат Ахатович
Лаборатория мудири, қ.х.ф.д

ҚХ-Атех-2018-(152+349)

Қишлоқ хўжалиги соҳаларини комплекс механизациялашнинг истиқболга мўлжалланган машиналар ва технологиялар тизимини ишлаб чиқиш

Ражабов Алишер Хошимжонович Лаборатория мудири, қ.х.ф.д

Want to Join With Us
Join your hand with us for a better life and beautiful future